Category: Dla rodziców

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

  Drodzy Rodzice Informujemy, że nabór do Zespołu Szkół Publicznych nr 1, Szkoły Podstawowej nr 13 na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021r. Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji na platformie Vulcan: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/skarzyskokamienna Otwarcie strony dla rodziców – od 01.03.2021 Składanie wniosków kandydatów – od 01.03.2021 – do 30.03.2021 Zamknięcie …

Kontynuuj czytanie

Odpłatność za obiady w lutym 2021

  W lutym 2021r. koszt pełnych obiadów ( zupa + drugie danie ) wynosi 92,00 zł ( 20 dni x 4,60 zł ) Cena za same zupy to 26,00 zł ( 20 dni x 1,30 zł ) Opłatę należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym na konto szkoły: 56 1560 0013 2112 9389 9000 0001 w okresie …

Kontynuuj czytanie

Organizacja nauki od 1 lutego – rozporządzenie podpisane

  Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, …

Kontynuuj czytanie

STYPENDIUM SZKOLNE – AKTUALIZACJA DOCHODU

  Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021, powinni w terminie do 26 lutego 2021 r. złożyć aktualizację dochodu swojej rodziny. Ze względu na ograniczenia w bezpośrednich kontaktach z interesantami, prosimy o pobranie dokumentów w formie elektronicznej, wypełnienie ich, a następnie dostarczenie do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (parter, główne …

Kontynuuj czytanie

Powrót do nauki stacjonarnej uczniów klas 1-3

  Szanowni Państwo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Jednocześnie przywrócone zostaje funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz żywienia zbiorowego. Od dnia 18 – 31.01.2021 w klasach …

Kontynuuj czytanie

Wznowienie pracy świetlicy

  Wraz z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów klas I – III, od 18.01.2021r. wznawia działalność świetlica szkolna. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie na dotychczasowych zasadach w godz. 6:30 – 16:00.

Kontynuuj czytanie

Wznowienie żywienia w klasach I – III

  Od 20.01.2021r. ( środa ) szkoła wznawia żywienie uczniów klas I-III i wprowadza wyłącznie bezgotówkową formę odpłatności za obiady. W celu dalszego korzystania z żywienia, niezbędne będzie wypełnienie przez rodzica deklaracji. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej szkoły:   Będzie on również dostępny w dyżurce przy głównym wejściu do szkoły. Uzupełnioną deklarację należy …

Kontynuuj czytanie

Rodzicu Reaguj

Drogi Rodzicu. Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju. Dlatego ochrona bezpieczeństwa dzieci należy do zasadniczych zadań nas osób dorosłych. Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej realizując działania profilaktyczne prosi o zapoznanie się z informacjami w poniższym linku Programu Razem Bezpieczniej im Władysława Stasiaka na lata …

Kontynuuj czytanie

Zmiana w terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć

  Szanowni Państwo! W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 27.11.2020 poz. 2111) Dyrektor ZSP nr 1 po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dokonuje zmiany ustalonych terminów …

Kontynuuj czytanie

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r

Szanowni Rodzice. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 24 listopada, stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r.

Kontynuuj czytanie