Powrót do nauki stacjonarnej uczniów klas 1-3

 

Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Jednocześnie przywrócone zostaje funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz żywienia zbiorowego.

Od dnia 18 – 31.01.2021 w klasach 4-8 nadal będzie realizowane kształcenie na odległość.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania od 18.01.2021 zostaną przekazane przez wychowawców przez dziennik elektroniczny.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązującymi w Zespole Szkół Publicznych nr 1 (Przedszkolu Publicznym nr 16 i Szkole Podstawowej nr 13) w Skarżysku Kamiennej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zmianami obowiązującymi od dn. 18.01.2021:

Procedury-bezpieczeństwa w ZSP nr 1-ze-zmianami-od-18.01.2021 (41 pobrań)

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3