Wznowienie żywienia w klasach I – III

 

Od 20.01.2021r. ( środa ) szkoła wznawia żywienie uczniów klas I-III i wprowadza wyłącznie bezgotówkową formę odpłatności za obiady.

W celu dalszego korzystania z żywienia, niezbędne będzie wypełnienie przez rodzica deklaracji. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej szkoły:

Deklaracja zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej (148 pobrań)

 

Będzie on również dostępny w dyżurce przy głównym wejściu do szkoły. Uzupełnioną deklarację należy złożyć w formie papierowej w dyżurce do dnia 18.01.2021r. (jest to planowany dzień powrotu dzieci do szkoły).

Koszt pełnych obiadów w styczniu 2021r. wynosi 36, 80 zł ( 8 dni x 4,60 zł ), zup 10,40 zł ( 8 dni x 1,30 zł ).
Przelew na odpowiednią kwotę należy zrealizować do 19.01.2021r. na konto bankowe szkoły:
56 1560 0013 2112 9389 9000 0001

W kolejnych okresach odpłatność za pełny miesiąc, będzie podawana na stronie internetowej szkoły, a w przypadku odpisów przez dziennik elektroniczny bezpośrednio do rodzica. Szczegółowe informacje na temat zasad płatności przelewem i zgłaszania odpisów znajdują się w treści deklaracji.

Kierownik świetlicy SP13