Zasady odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej

 

 

ZASADY ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. W celu odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej rodzic / opiekun lub osoba upoważniona zgłasza się do dyżurki przy głównym wejściu do szkoły, podaje swoje nazwisko oraz nazwisko dziecka, a następnie udaje się przed wejście do segmentu B, gdzie oczekuje na dziecko.

2. Podczas oczekiwania rodzic/opiekun zachowuje dystans społeczny 1,5 – 2,0 m i używa maseczki lub przyłbicy.

3. Dzieci przyprowadzane będą do szatni o wyznaczonych godzinach:

12:00;   13:00;    14:00;    15:00 ;    15:30;    16:00 .

4. Osoba zgłaszająca się po dziecko powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie pracownika szkoły.

5. Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ prawnych opiekunów, bądź przez inne osoby przez nich upoważnione.

6. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez osobę upoważnioną przez rodziców odpowiadają wyłącznie rodzice.