Dzień Zapobiegania Narkomanii

 

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, jednak najbardziej dramatyczne szkody są konsekwencją częstego ich używania oraz w drodze iniekcji. Szacuje się, że w Polsce populacja osób używających narkotyków w sposób problemowy wynosi pomiędzy 56 tys. a 103 tys. osób. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń.

Anonimową, bezpłatną pomoc specjalistów można uzyskać w antynarkotykowej poradni internetowej działającej pod adresem www.narkomania.org.pl  oraz Ogólnopolskim Telefonie Zaufania 801 199 990.