Zwrot podręczników i innych książek do biblioteki

Zasady korzystania biblioteki

1.Maksymalna liczba odwiedzających bibliotekę szkolną – 1 osoba. Pozostałe osoby proszone będą o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek, a także do zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).

Terminy

Klasa

Godziny

09.06.20

7a

7.50 – 10.50

6a

11.00 – 14.30

10.06.20

7b

7.50 – 10.30

6b

10.40 – 14.30

15.06.20

5a

7.50 – 10.40

6c

10.50 – 14.40

19.06.20

8a

8.00 – 12.10

4a

12.20– 15.50

22.06.20

5b

7.50 – 11.30

5c

11.30 – 14.30

23.06.20

3a

7.50 – 11.10

3b

11.20 – 15.00

24.06.20

2a

7.50 – 10.40

2b

10.50 – 13.50

2c

14.00 – 16.50

25.06.20

1a

7.50 – 11.00

1b

11.10 – 14.00