Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści i Szanowni Rodzice

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz j. angielskiego. Mogą do niego przystąpić wszyscy uczniowie, którzy chcieliby sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności lub jeszcze je udoskonalić.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( www.cke.gov.pl ) w następujących terminach:

·30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
·31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
·1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne

 

Rozwiązywanie arkuszy ma przebiegać w czasie przewidzianym dla każdego przedmiotu
 

Przedmiot

Czas-standard

Czas -dostosowanie warunków i formy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

j.polski

120 min. (9.00 – 11.00)

180 min. . (9.00 – 12.00)

matematyka

100 min. (9.00 – 10.40)

150 min. . (9.00 – 11.30)

j. angielski

90 min. (9.00 – 10.30)

135  min. (9.00 – 11.15)

Wypełnione prace proszę przesłać do nauczyciela uczącego na podany niżej e-mail w pliku w edytorze tekstów:

·j.polski            –  P. Danuta Pająk (d.pajak@zsp1skarzysko.g-net.pl)

·matematyka   –  P. Marzena Skrzypczak (m.skrzypczak@zsp1skarzysko.g-net.pl)

·j.angielski        –  P. Olga Langer (o.langer@zsp1skarzysko.g-net.pl)

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEN i CKE https://cke.gov.pl/.

Drodzy Uczniowie, jeżeli logowanie w celu pobrania arkuszy przebiegnie niepomyślnie, to pamiętajcie, że jest to tylko propozycja MEN, z której możecie skorzystać lub nie.

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia

Dyrekcja i nauczyciele ZSP nr1