Zmodyfikowane plany zdalnego nauczania

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W dniach 25.03. do 10.04.2020 w placówkach oświatowych na terenie całego kraju, został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – system nauki zdalnej.

Poniżej znajdują się zmodyfikowane plany zdalnego nauczania obowiązujące w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 umożliwiające realizację podstawy programowej.

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje i zadania do wykonania za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe”

Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego.

zmodyfikowany_plan_zdalnego_nauczania_klasy_1-3.pdf (83 pobrania)

zmodyfikowany_plan_zdalnego_nauczania_klasy_4-8.pdf (244 pobrania)