Zdalne nauczanie – Informacja dla Rodziców i Uczniów

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie do 10 kwietnia 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.

W celu zorganizowania procesu dydaktycznego w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Nauczyciele przy pomocy dziennika elektronicznego będą realizować materiały z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem  www.epodreczniki.pl, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, programów edukacyjnych Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, wydawnictwa Nowa Era (z podręczników, z których korzystają nasi uczniowie), materiałów udostępnionych przez wydawnictwa, stron internetowych z materiałami edukacyjnymi, podręcznikami, fragmentami zeszytów ćwiczeń i arkuszami egzaminacyjnymi ósmoklasistów pod adresem https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Po ustaleniu z rodzicami dopuszcza się także kontakt przez inne urządzenia komunikacji elektronicznej.

Treści nauczania realizowane będą zgodnie z dostosowanym tygodniowym planem, uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń komunikacji elektronicznej.

Uczniowie i Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego. Treści do realizacji będą zamieszczane w zakładce „Zadania domowe”.

Postępy uczniów, wiedza i umiejętności, będą monitorowane i oceniane.

Zapraszamy Państwa do współpracy, zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz wspierania dzieci w systematycznej nauce.

Z wyrazami szacunku – E. Chajduga – dyrektor ZSP nr1
J. Białek – wicedyrektor ZSP nr1