Informacja dla Rodziców i Uczniów

 

Informujemy, że na portalu Facebook na profilu szkoły uruchomiony został komunikator Messenger. Umożliwia on bezpośredni kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym.