Ważny komunikat! Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice!

Minister Edukacji Narodowej informuje, że czasowo ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
Zajęcia w szkole, przedszkolu, będą zawieszone na 2 tygodnie (od 12 do 25 marca br.) 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku – 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicu!
Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.
Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drogi Uczniu!
Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli.

Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Z wyrazami szacunku

E. Chajduga , dyrektor ZSP nr 1.