Dzień Nauczyciela

Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie” /H.B. Adams/

11 października w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej:  Dyrektor Szkoły – Pani Elżbieta Chajduga, Wicedyrektor  Szkoły– Pani Joanna Białek, Wicedyrektor Przedszkola nr 16 Pani Agnieszka Tokarczyk, Przewodniczący Komisji Oświaty
w Skarżysku – Kamiennej – Pan Andrzej Warwas, Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców – Pani Marlena Gawęda, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele oraz uczniowie i rodzice.

Otwarcia uroczystości dokonali uczniowie szkoły oraz poprosili o zabranie głosu Panią Dyrektor Elżbietę Chajdugę, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Następnie przemawiał Przewodniczący Komisji Oświaty w Skarżysku – Kamiennej Pan Andrzej Warwas, dziękując gronu pedagogicznemu za zaangażowanie w pracę na rzecz powszechnie rozumianej edukacji i życząc wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Gorące podziękowania dla wszystkich pracowników oświaty przekazała również Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców – Pani Marlena Gawęda.

W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej Pani Dyrektor Elżbieta Chajduga wręczyła wyróżniającym się nauczycielom nagrody dyrektora. 

Społeczność uczniowska podziękowała wszystkim pedagogom i pracownikom placówki za ich codzienną pracę, za wiedzę, za cierpliwość, za troskę, za wspieranie w każdej sytuacji . W programie artystycznym przygotowanym przez p. Renatę Żmudę, Joannę Łyjak, Olgę Langer i Jolantę Midurę uczniowie zaprezentowali swe artystyczne talenty i umiejętności. Obok śpiewu, tańca, gry na instrumentach oraz recytacji pojawiły się humorystyczne scenki z życia uczniów i nauczycieli szkoły. Aby ten dzień stał się jeszcze słodszy dla świętujących, uczniowie z grupy teatralnej Alter Ego przygotowali upominki: ciasteczkowe serduszka i babeczki, które wyrażały podziękowania i wdzięczność za trud wkładany w edukację i wychowanie.