Dzień Nauczyciela wolny od zajęć lekcyjnych.

Szanowni Rodzice!

Dzień 14 października 2019 r.  jest  wolny od zajęć lekcyjnych
(p.p. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  Art. 74.).

W tym dniu opiekę dzieciom  w godz.  6.45  –  16.30 zapewnia świetlica szkolna.