Działania pedagoga szkolnego

DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO OBEJMUJĄ:

 1. Diagnoza.
 • Diagnozowanie środowiska szkolnego, rodzinnego i rówieśniczego uczniów.
 • Uzyskiwanie i przekazywanie informacji wychowawcom oraz instytucjom pomocowym na temat sytuacji poszczególnych uczniów oraz aktualizacja wiedzy w tym zakresie.
 1. Analiza sytuacji wychowawczej.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Koordynowanie podejmowanych w szkole działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami.  
 5. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 6. Organizowanie akcji profilaktycznych.
 7. Realizacja programu profilaktycznego szkoły oraz elementów innych programów profilaktycznych wg potrzeb.
 8. Eliminowanie skutków niewłaściwego zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.
 9. Działania mediacyjne i interwencyjne.
 10. Realizowanie zadań z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom.
 11. Realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

 

 

 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Joanna Białek

 

 

———–

 

8:00 – 11:00

 

8:00 – 10:00

 

12:00 – 15:00

 

————

 

Agnieszka Metzger – Obara 

 

 

 

8:45 – 13:00

 

 

14:40 –15:40

 

 

 

9:50 –12:50

14:30 –15:00

 

 

 

7:50 –11:50

 

 

13:45 –15:00