„Dni otwarte” w roku szkolnym 2019/20

  DNI  OTWARTE

w  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

( 16.30 – 17.30) 

06 listopada 2019 r. 

18 grudnia 2019 r. 

13 maja 2020 r.