Informacja dla Rodziców i Uczniów

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Dyrektor ZSP nr 1 w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w zawiązku z zawieszeniem akcji strajkowej placówka przystępuje do pracy zgodnie z kalendarzem szkolnym.

W dniach 29-30.04 oraz 2.05.2019r. w godzinach 645 – 1600 czynna jest świetlica szkolna zapewniająca uczniom opiekę.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze realizowane będą od dnia 6.05.2019r. zgodnie z planem.