„Dni otwarte” w roku szkolnym 2018/19

HARMONOGRAM  DNI  OTWARTYCH 

NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

(pierwsza środa miesiąca godz. 16.30 – 17.30) 

07 XI 2018r. 

5 XII 2018r. 

6 III 2019r.

3 IV 2019r.

8 V 2019r.

5 VI 2019r.