Wystawa Palm Wielkanocnych

W całej Polsce kultywowana jest tradycja robienia palm wielkanocnych.

Przy ich wyplataniu  trzeba nie lada umiejętności, aby dobrze je zaprojektować, a potem starannie wykonać. 
Zgodnie ze zwyczajem uczniowie naszej szkoły w okresie przedświątecznym przystąpili do twórczej pracy.

Uczniowie klas starszych wykonywali palmy w szkole na lekcjach plastyki i religii, natomiast młodszym pomagali
w domu  rodzice (czasem też na odwrót). Dla wielu rodzin była to okazja do wspólnego spaceru po bazie czy gałązki borówki do lasu.
Powstały przepiękne dzieła i na szkolnym korytarzu możemy podziwiać  wystawę barwnych, tradycyjnych palm wielkanocnych.