Wigilia Samorządu Szkolnego

Tradycyjnie, jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia odbyła się w naszej szkole Wigilia Samorządu Szkolnego. W spotkaniu wigilijnym, wzięli udział: p. dyrektor A. Warwas, p. J. Fornal – opiekun Samorządu, p. D. Pająk – nauczyciel wspierający, przewodniczący i v-ce przewodniczące Samorządu i wszystkie samorządy klasowe z klas IV- VI. Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze. Wszyscy  złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem, wysłuchali kolęd a następnie uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną. Spotkanie to było również okazją do podziękowania uczniom za ich sumienną pracę na rzecz SU.