Spotkanie z kolejarzem w klasie I b

W Dniu Kolejarza, 25 listopada uczniów klasy I b odwiedził Pan Adam Miernik – pracownik PKP CARGO S.A., dziadek jednego z uczniów. Gość przyszedł na spotkanie w mundurze. W interesujący sposób opowiadał dzieciom o pracy maszynisty, konduktora, dyżurnej ruchu. Pan Kolejarz zaprezentował uczniom rekwizyty kolejarzy używane dawniej
i obecnie. Dzieci obejrzały różnego rodzaju czapki od mundurów kolejowych, lampy, telefon, lizak, gwizdek, trąbkę, chorągiewkę. W formie zagadek rozpoznawały typy wagonów kolejowych, które zostały zaprezentowane na modelach. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, przymierzały czapki, trąbiły i bawiły się w pociąg. Na zakończenie spotkania Pan Kolejarz obdarował dzieci malowankami i naklejkami
z pociągami i lokomotywami parowymi, spalinowymi i elektrycznymi.