Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września 2015r. obchodzony był   V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się  w tę akcję. Miała ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości.

               Egzaminy z tabliczki mnożenia odbyły się w na trzeciej i czwartej godz. lekcyjnej i  były przeprowadzone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Uczeń wybierał los z 3 przypadkami mnożenia.

Jeżeli podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł:
MISTRZ TABLICZKI  MNOŻENIA i piątkę z matematyki.

W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin był niezdany.

Zabawa podobała się naszym uczniom i wielu z nich sprawdziło swoje umiejętności mnożenia pamięciowego.

A może w przyszłym roku uczniowie przeegzaminują również dorosłych?