Działania profilaktyczne w roku szkolnym 2013/14

Działania profilaktyczne szkoły

·  W klasie I a, I b realizowany będzie program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę.” Metodami warsztatowymi uczniowie poznają treści dotyczące zdrowia. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

·  W klasach III a, III b pedagog zrealizuje program „Porozmawiajmy o agresji”. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi pokażą, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz jak skutecznie przeciwstawiać się zjawisku agresji w otaczającej rzeczywistości. Ćwiczenia pomogą poznać i nazwać emocje towarzyszące codziennym sytuacjom oraz rozwinąć u uczniów empatię. Natomiast w klasach IV a oraz IV b uczniowie wezmą udział w programie „Saper,  czyli jak rozminować agresję” i otrzymają wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w klasie.

– Uczniowie klas starszych przystąpią do programu „Trzymaj formę”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.

·  W ramach promowania zasad zdrowego odżywiania i kształtowania dobrych nawyków żywieniowych uczniowie klas 0 – VI korzystają ze „Szklanki mleka”.

· Kolejny rok realizujemy wśród uczniów klas 1 – 3  program Owoce w szkolejako element działań na rzecz zdrowej diety.