„Trzymaj formę”

Nasza szkoła przystąpiła  do programu „Trzymaj formę”, dotyczącego zdrowego odżywiania się, zbilansowanej diety oraz znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia. Program realizowany jest wśród uczniów klas V i VI i ma na celu poprawę sposobu odżywiania się uczniów poprzez:

– kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród uczniów oraz ich rodziców,

– promocję aktywnego stylu życia,

– promocję zasad zbilansowanej diety. Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z następującymi treściami:

–  Rozkład posiłków w ciągu dnia.

–  Wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych.

–  Zasady zdrowego żywienia  dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

–  Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem.

–  Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

–  Prawa konsumenta.

Zajęcia prowadzone metoda projektu pomogą uczniom zaangażować się i realizować przez nich wymienione tematy. 

Dodatkowe informacje: www.trzymajforme.pl