Listy gratulacyjne

7 lutego odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Jest to tradycyjna już forma podziękowania za trud wychowawczy, którego efektem są wysokie średnie po półrocznych zmaganiach z wiedzą.
Przybyłym  rodzicom pogratulował dyrektor szkoły p. Andrzej Warwas, wicedyrektor p.Joanna Białek oraz Naczelnik Wydziału Oświaty p. Krzysztof Myszka. Podkreślili oni, że na sukcesy edukacyjne wychowanków szkoły składa się wspólny wysiłek ucznia i nauczyciela, ale przede wszystkim troska rodziców o zapewnienie dziecku optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego. Szczęśliwi i dumni ze swych dzieci byli wszyscy  odbierający listy gratulacyjne z rąk dyrekcji i wychowawców klas. Zaproszeni goście mieli także okazję podziwiać umiejętności artystyczne uczniów, którzy swoimi występami uświetnili tę wspaniałą uroczystość.