Ogłoszenie

Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Terapii Uzależnień, Miejskim Ośrodkiem Socjoterapeutycznym w Skarżysku-Kamiennej – prowadzą

w godzinach od 18.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku

oraz w soboty od godz. 11.00 do 13.00 BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNO – POMOCOWY dla RODZIN, OPIEKUNÓW i DZIECI.

Punkt mieści się w: Skarżysku-Kamiennej – Plac Floriański 1 pokój 201, telefon kontaktowy: 517 499 717.

Bliższych informacji udziela pedagog szkolny – Agnieszka Metzger – Obara.