Świetlica w czasie ferii

W okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku

 (14 – 25 stycznia 2013r.) uczniowie mogą przebywać

w świetlicy szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.00.

Opiekę sprawują:

p. Ewa Cedro od 8.00 do 12.00

p. Mariola Chabaod 11.00 do 15.00 (świetlica środowiskowa)

Zapraszamy.