Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna

zaprasza zainteresowanych Rodziców

na rozmowy, porady wychowawcze i konsultacje psychologiczne.

Indywidualne spotkania z Rodzicami odbędą się na terenie szkoły w gabinecie pedagoga szkolnego w godzinach 16 00 – 18 00 w następujących terminach:

30.01.2013 r. 

06.02.2013 r.

06.03.3013 r.

03.04.2013 r.

08.05.2013 r.

06.06.2013 r.

Pomocą służą:  pedagog Agnieszka Metzger – Obara i Zbigniew Sowa