Styczeń 2013 archive

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Terapii Uzależnień, Miejskim Ośrodkiem Socjoterapeutycznym w Skarżysku-Kamiennej – prowadzą w godzinach od 18.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godz. 11.00 do 13.00 BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNO – POMOCOWY dla RODZIN, OPIEKUNÓW i DZIECI. Punkt mieści się w: …

Kontynuuj czytanie

Świetlica w czasie ferii

W okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku  (14 – 25 stycznia 2013r.) uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.00. Opiekę sprawują: p. Ewa Cedro od 8.00 do 12.00 p. Mariola Chabaod 11.00 do 15.00 (świetlica środowiskowa) Zapraszamy.  

Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna zaprasza zainteresowanych Rodziców na rozmowy, porady wychowawcze i konsultacje psychologiczne. Indywidualne spotkania z Rodzicami odbędą się na terenie szkoły w gabinecie pedagoga szkolnego w godzinach 16 00 – 18 00 w następujących terminach: 30.01.2013 r.  06.02.2013 r. 06.03.3013 r. 03.04.2013 r. 08.05.2013 r. 06.06.2013 r. Pomocą służą:  pedagog Agnieszka Metzger – Obara i …

Kontynuuj czytanie