Otwarta Twoja Kariera

dsc00050W dniu 22.10.2012r. w ramach projektu Otwarta Twoja Kariera, do którego przystąpiła nasza szkoła, uczniowie zajęć świetlicowych pod opieką pedagoga szkolnego gościli w gabinecie pielęgniarki szkolnej, pani Bogusławy Trembulak. Dzięki spotkaniu poznali pracę pielęgniarki szkolnej i związane z nią zadania. Usłyszeli, kiedy i w jakiej sytuacji mogą poprosić o radę i pomoc oraz jak dbać na co dzień o własne zdrowie i kondycję fizyczną. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek pielęgniarki, chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.