Dzień Nauczyciela

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem  szczególnym, dlatego jak co roku w naszej szkole odbyły się z tej okazji uroczystości. Apel przygotowany został przez klasę III b i III c pod kierunkiem p. Urszuli Miernik i p. Stelli Rusinek, a jego adresatami byli nauczyciele oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi, którym młodzież złożyła serdeczne życzenia. Nauczyciele otrzymali od uczniów słodkie upominki, zaś Dyrektor Szkoły życzył tego dnia wszystkim pracownikom wielu sukcesów i radości z realizowanych zadań, zarówno tych służbowych jak i osobistych.  Nagrody za pracę otrzymały w tym roku dwie nauczycielki – p. Urszula Miernik oraz p. Iwona Zenka.
W spotkaniu brali udział także zaproszeni goście. Radę Rodziców reprezentowali p. Grzegorz Szabat i p. Ilona Szaran, którzy na ręce Dyrekcji Szkoły złożyli kwiaty. Licznie przybyli także rodzice naszych uczniów, głównie małych artystów, którzy z przyjemnością obejrzeli popisy swoich pociech.