„I ty możesz udzielić pierwszej pomocy”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W klasach młodszych przeprowadzone zostały zajęcia pt. „I ty możesz udzielić pierwszej pomocy”, których celem było uświadomienie uczniom, celowości podejmowania działań ratujących życie poszkodowanym. Ćwiczenia dotyczyły sprawdzania przytomności, umiejętności wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, układania poszkodowanych w pozycji bezpiecznej oraz wykonywania oddechów ratowniczych i masażu serca (fantom).  Każdy uczeń mógł sprawdzić zdobyte umiejętności wykonując ćwiczenia pod nadzorem nauczycielki (instruktora).