Działania profilaktyczne szkoły

·  W klasie I a realizowany będzie program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę.” Metodami warsztatowymi uczniowie poznają treści dotyczące zdrowia.

·  W klasach III a, III b, III c pedagog realizuje program „Porozmawiajmy o agresji”. Zajęcia dotyczą radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji.

·  W ramach promowania zasad zdrowego odżywiania i kształtowania dobrych nawyków żywieniowych uczniowie klas I – VI korzystają ze „Szklanki mleka”.

· Kolejny rok realizujemy program Owoce w szkole  jako element działań na rzecz zdrowej diety – najmłodsi uczniowie otrzymują warzywa, owoce lub soki.