Certyfikat bezpieczeństwa

Nasza szkoła otrzymała „Certyfikat bezpieczeństwa”. Nagroda ta jest elementem składowym programu prewencyjno – profilaktycznego pod nazwą „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”, realizowanego pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Komisja złożona z przedstawicieli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty , Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przyznała naszej szkole Certyfikat Bezpieczeństwa na lata 2012 – 2016 w uznaniu przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa społeczności szkolnej realizowanych wspólnie przez rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli organów samorządowych.