Ślubowanie

SONY DSC

21 października pierwszoklasiści naszej szkoły zostali pasowani na uczniów. Spotkaniu przyświecało hasło „Ruszamy w drogę, by poznawać …” Na uroczystość przybyli: pan Prezydent Grzegorz Małkus, dyrekcja szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Wąs oraz rodzice pierwszoklasistów, ich rodzeństwo, babcie i dziadkowie. Uczniowie ze wzruszeniem powtarzali słowa przysięgi, a następnie zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 13. Wszyscy uczniowie otrzymali kolorowe dyplomy i prezenty ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie odbyła się część artystyczna, podczas której uczniowie wykazali się zdolnościami recytatorskimi i wokalnymi oraz znajomością przepisów drogowych. Na uroczystości zostały wykonane zdjęcia pamiątkowe i wszyscy uczniowie przeszli do swoich klas na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Ślubowanie przygotowały wychowawczynie klas pierwszych – pani Krystyna Wesołowska , pani Urszula Miernik pani Wiesława Jedynak .