Zajęcia profilaktyczne

dsc05217

Uwzględniając obowiązujące programy rządowe oraz zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły pedagog podejmuje działania wychowawcze mające na celu kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku oraz dialogu.

Podczas lekcji i zajęć na świetlicy szkolnej promuje zdrowie, zapobiega agresji. Kształtuje umiejętności życiowe oraz społeczno – emocjonalne dzieci. Uczniowie mają możliwość rozwijania poczucia własnej wartości oraz doskonalenia komunikacji.

 

dsc05218