Badanie ankietowe dla młodzieży w wieku 11-19 lat

 

Badanie kierowane jest do młodzieży w wieku 11-19 lat w ramach międzynarodowych badań HBSC nad strategią w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży zakładającej aktywne uczestnictwo młodzieży w procesie jej tworzenia.

Podajemy link do badania ankietowego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU7SpWZgWLWOc9dCXM5v33_8PMFDwZV JpcG3D76P7Kr2kmQ/viewform

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pracuje w Europie nad strategią w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. Będzie to program, który przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia młodych ludzi oraz zagwarantuje, że kraje zobowiążą się do działań na rzecz ich promowania. Program będzie trwał do roku 2030, a jego zadaniem będzie zwrócenie uwagi na znaczenie stanu zdrowia młodych ludzi, wyznaczenie kluczowych obszarów wymagających poprawy oraz wskazanie celów, które należy osiągnąć.

Dane będą zbierane do 29.06.2020 r.