Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 02.09.2019r.

I semestr 02. 09. 2019 – 24. 01. 2020 r.

II semestr 10. 02  – 26. 06. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe – 27stycznia – 09 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – 21-22-23 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

02, 03 stycznia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

12 i 25 czerwca 2020 r.