Zapisy do klasy pierwszej

Informacja dla rodziców dzieci
urodzonych w roku 2011

Zapraszamy do zapisu dzieci do klasy pierwszej
do ZSP nr 1 -Szkoły Podstawowej nr 13 na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu z dowodem osobistym i aktem urodzenia dziecka ( do wglądu).

 

[Nie znaleziono pliku]

 

[Nie znaleziono pliku]