REKRUTACJA DO KLAS Z DODATKOWYMI GODZINAMI SPORTOWYMI !

W roku szkolnym 2017/18 utworzone zostaną w naszej szkole klasy z dodatkowymi godzinami sportowymi,  realizujące oprócz 4-ch godzin podstawy programowej z wych. fiz., 6-cio godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu:

VII  klasa – piłka nożna (chłopcy),

 VII klasa –  piłka  siatkowa (dziewcząt  i chłopców),

Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie na obiektach sportowych szkoły i MCSiR .

Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do tych klas odbędzie się 24.05.2017 r.(środa)
o godzinie 1000 na obiektach sportowych szkoły.

Zasady rekrutacji i wszelkie informacje znajdują się w dokumentach do pobrania.

Podanie do klasy pierwszej (54 pobrania)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla szkół podstawowych (43 pobrania)