Listy gratulacyjne

SONY DSCTuż przed feriami – 9 lutego odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Na tym ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu  obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta –  wiceprezydent Skarżyska Kamiennej p. Grzegorz Markus, naczelnik Wydziału Edukacji – p. Krzysztof Myszka oraz przewodniczący Rady Rodziców p.Szymon Spadło. Część artystyczną przygotowała p. Bożena Bilska z kołem teatralnym, działającym w naszej szkole pod nazwą  „Teatr wyobraźni”. Dzieci wystawiły część  przedstawienia  „Brzydkie Kaczątko”, a po występie pan dyrektor A. Warwas i pani wicedyrektor J. Białek wręczyli listy gratulacyjne rodzicom.