Ślubujemy…

SONY DSC21 października do społeczności szkolnej włączeni zostali uczniowie klas pierwszych. Z wielkim wzruszeniem pierwszoklasiści powtarzali słowa ślubowania, a Pan dyrektor Andrzej Warwas każdego z nich, wielkim ołówkiem, pasował na ucznia szkoły podstawowej. Na uroczystość związaną z tym wydarzeniem przybyli: dyrekcja szkoły, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – pani Iwona Kotarska, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Myszka oraz rodzice pierwszoklasistów, rodzeństwo i dziadkowie. W tym dniu dzieci otrzymały dyplomy ślubowania i prezenty ufundowane przez Radę Rodziców, a po części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek.

 

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych – p. Ewa Wojtkowicz-Myszka i p. Elżbieta Słoka.